Joyce Lexicography Volume 123

Written by


Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,

Announces the publication of Joyce Lexicography Volume 123

C. George Sandulescu and Lidia Vianu
Joyce Lexicography
Volume 123
Translatability?

ISBN 978-606-760-013-1

Within the Theory of Translation, there are two fundamental principles, each of them equally true (in spite of the fact that his phenomenon generates):
Principle A. A text CAN be translated.
Principle B. A text CANNOT possibly be translated.
The degree of truthfulness between the two depends, in part, on the typology of texts-a topic we are not going to discuss here.
My personal opinion is that Finnegans Wake is the epitome of untranslatability. Scientific texts, and political texts are, by definition, the opposite. They are easily translatable-the reason simply lies in the one to one relationship between lexical items and lexical phrases, which are extremely standardized.
I believe that, when James Joyce maintained that the book could be translated, he was making fun of a vast number of americans, in much the same way in which he was telling the story of Ulysses to Stuart Gilbert.

It is up to you, ‘Dear Reader’, to delve into this paradox. Do delve deeply, and in writing!

George Sandulescu

Joyce Lexicography Volume 123. Translatability? by C. George Sandulescu and Lidia Vianu, is formally launched on Wedneesday 14 October 2015. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/joyce-translatability.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,
including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to
A Manual for the Advanced Study
of James Joyce’s Finnegans Wake
in 123 Volumes

by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,
at the following internet addresses:

http://sandulescu.perso.monaco.mc/
http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact us

Visit our Facebook page

Comunicat de Presă miercuri 14 octombrie 2015

Ediție online

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Român și Ambasada Irlandei,

Anunță publicarea Volumului 123 din Joyce Lexicography

C. George Sandulescu and Lidia Vianu
Joyce Lexicography
Volume 123
Translatability?

ISBN 978-606-760-013-1

Există două principii fundamentale în Teoria Traducerii. Ambele sunt corecte, în ciuda paradoxului pe care îl implică alăturarea lor:
Principiul A. Textul POATE fi tradus.
Principiul B. Textul NU POATE fi tradus.
Corectitudinea celor două principii depinde, parțial, de tipul textului-dar acest lucru nu face subiectul discuției prezente.
Părerea mea personală este că Finnegans Wake este exemplul ideal de text intraductibil. La polul opus se plasează textele științifice și textele politice, care se traduc foarte ușor-explicația rezidă în faptul că acolo există o relație univocă, standardizată, între elementele lexicale și frazale.
Sunt încredințat că, atunci când afirma că volumul acesta este traductibil, James Joyce își râdea de americani, tot așa cum glumea și atunci când îi explica lui Stuart Gilbert despre ce anume se povestește în Ulysses.
“Dragă cititorule,” iată, așadar, un paradox ce se cere cercetat. Cercetează-l, prin urmare, cu răbdare, și așterne-ți concluziile pe hârtie!

George Sandulescu

Joyce Lexicography Volumul 123. Translatability? de C. George Sandulescu și Lidia Vianu, se lansează oficial la data de miercuri 14 octombrie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/joyce-translatability.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresați-vă Editurii, lidia.vianu@g.unibuc.ro.

Tags: ,

Posted on: October 15, 2015

Filed under: anunturi culturale, recomandări

Comments

No Comments

Add a Comment

Name *

Mail *

Website

shoes of the fisherman the