Posts Tagged patrick calinescu

Arta neînceperii

Written by


Toate ideile necesare măruntelor eseuri pe care le postez pe blog le notez cu grijă, de teamă să nu le mai ţin minte sau, cu timpul, să nu se dilueze prea tare în uitare, într-un caiet negru ce îşi începe existenţa materială, de la stânga la dreapta, printr-un cotor de sârmă inoxidabilă, arcuită într-o spirală […]

Posted on: May 5, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Blogul lui Socrate

Written by


Ce ar trebui contrazis: istoria contrafactuală în general e văzută ca un exerciţiu de imaginaţie. Restul aici.

Posted on: April 27, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Secularizarea logică a vechiului şi a noului

Written by


Spuneam şi prin alte lucrări că vechiul şi noul sunt mai mult decât simple adjective care fac trimitere la o dihotomie temporală radicală. Ce probabil mi-a scăpat înainte e că această radicalizare a timpului, aşa cum îl înţelegem noi, pare a avea o tentă morală pusă în termeni maniheişti: fie vechiul e bun şi noul […]

Posted on: April 25, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

De fide Iani

Written by


Oare, mă întreb, există un ateism cultural românesc? Restul aici.

Posted on: March 13, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

The Optimal Gauge of the Absurd

Written by


Robert Fenhagen’s Beautiful People is a very short (I would say concise) story that is not concerned at all with beautiful people. Nor is it an essay on beauty, and what beauty may mean to different (beautiful) people, as seen (and perceived) from different (possibly beautiful) angles. The rest here.

Posted on: February 28, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

A Postmodern History Sample

Written by


Socrates was the first Communist. Restul aici.

Posted on: February 12, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Nu exist

Written by


Am să încerc să demonstrez indemonstrabilul. Restul aici.

Posted on: February 3, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Calea literară

Written by


De câte ori am avut ocazia să discut despre religie, de fapt despre credinţă – dimensiunea sa psihică –, în sinea mea îmi închipuiam că trebuie să mă disculp necontenit în faţa interlocutorilor din cauza necredinţei mele înnăscute când, în fond, tot ce făceam era să-mi explic mie însumi această lipsă dându-i în acelaşi timp […]

Posted on: February 1, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Treptele cărţii

Written by


Literatura, mai ales în ultimul timp, pare a fi un termen care nu mai poate desemna cum trebuie totalitatea cărţilor publicate într-un spaţiu şi într-un timp. Pe de o parte, acest nume dat sumei de cărţi apărute cândva şi undeva pare a fi deja restrictiv: care literatură: cea literară sau cea ştiinţifică / de specialitate […]

Posted on: January 25, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

Cele trei instanţe S.F.

Written by


Nu ştiu ce mi-a venit de la o vreme să-mi placă atât de mult, îndrăgostindu-mă în prealabil, literatura de anticipaţie. N-am s-o numesc deloc S.F. Aşa prea ar suna ca titulatura unei instituţii pe care de fapt n-o cunosc: rece şi distantă cu toţi adoratorii ei, exact cum şi sunt instituţiile în realitate. Restul aici.

Posted on: January 11, 2010     Filed under: jurnal eidotomic

  « Older Entries Newer Entries »  

shoes of the fisherman the